News

HAPPY NEW YEAR!! | PLAZA HOUSE SHOPPING CENTER

脱毛全メニュー半額 ¥33,000→16,500
オーガニックフェイシャル全メニュー半額
フォトフェイシャル ¥11,000→5,500

2F Natura
TEL 098-933-2717

TO PAGE TOP